Tài liệu & Báo cáo

Tài liệu & Báo cáo

Sort results by: Title | Date | Document type
Display by:

No. Document title Date Document type
1 Kinh nghiệm Triển khai Bộ Chỉ số DDCI 14/12/2020 Tài liệu Tham khảo
2 Giới thiệu về Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cáp Sở, Ban, Ngành và Địa phương (DDCI) 02/01/2020 Tài liệu Tham khảo
3 Introduction about District and Department Competitiveness Index (DDCI) 02/01/2020 Tài liệu Tham khảo