Tài liệu & Báo cáo

Tài liệu & Báo cáo

Sort results by: Title | Date | Document type
Display by:

No. Document title Date Document type
1 Báo cáo Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp Huyện, Thành phố và các Sở Ban Ngành Hòa Bình 2021 18/05/2022 Báo cáo
2 Kinh nghiệm Triển khai Bộ Chỉ số DDCI 14/12/2020 Tài liệu Tham khảo
3 Giới thiệu về Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cáp Sở, Ban, Ngành và Địa phương (DDCI) 02/01/2020 Tài liệu Tham khảo
4 Introduction about District and Department Competitiveness Index (DDCI) 02/01/2020 Tài liệu Tham khảo