Hoạt động điều tra, khảo sát DDCI của Hòa Bình được tiến hành trên toàn tỉnh với các đối tượng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể. Kết quả DDCI nhằm đánh giá chất lượng điều hành, quản lý kinh tế của các sở, ban, ngành và các cơ quan chính quyền cấp huyện. Xin trân trọng cảm ơn sự tham gia hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp trên toàn tỉnh với quá trình điều tra khảo sát. Chi tiết xin liên hệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình, điện thoại 0218 6 288 089, email: lienhe@hoidoanhnghiephoabinh.com.

SO SÁNH
So sánh Địa phương, huyện, cơ sở

So sánh chỉ số DDCI giữa các Địa phương, huyện, cơ sở

Tìm kiếm

So sánh chỉ số DDCI giữa các năm

Tìm kiếm
So sánh các Sở, Ban, Ngành

So sánh chỉ số DDCI giữa các Sở, Ban, Ngành

Tìm kiếm

So sánh chỉ số DDCI giữa các năm

Tìm kiếm