Dữ liệu Chi tiết

Dữ liệu Chi tiết

Cảm ơn quý vị đã quan tâm tới Dữ liệu Chi tiết của DDCI Hòa Bình!

Dữ liệu Chi tiết của DDCI Hòa Bình sẽ công bố sau khi hoàn thành công tác khảo sát, đánh giá, xếp hạng và được chấp thuận bởi UBND tỉnh Hòa Bình.

Sau khi được chấp thuận công bố, các dữ liệu DDCI sẽ được công bố tại địa chỉ trang web này, và sẽ bao gồm đầy đủ, chi tiết kết quả điểm số, xếp hạng theo từng chỉ số thành phần, từng chỉ tiêu của các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố thông qua cơ sở dữ liệu trực tuyến về DDCI Hòa Bình.

Cơ sở dữ liệu trực tuyến này sẽ cho phép công chúng tiếp cận một cách đầy đủ về kết quả đánh giá DDCI của Hòa Bình. Hơn nữa, cơ sở dữ liệu này, với các tính năng kỹ thuật ưu việt như khai thác sâu tới từng chỉ tiêu, tạo lập biểu đồ phân tích, so sánh tự động, thích ứng với các thiết bị như máy tính để bàn hay điện thoại di động, sẽ giúp các sở, ban, ngành, và các huyện, thành phố có thể nhanh chóng phân tích một cách sâu sắc hơn nữa những điểm mạnh, điểm yếu trong công tác quản trị điều hành của mình, và trên cơ sở đó xây dựng các kế hoạch hành động tương ứng nhằm cải thiện các mặt quản trị, điều hành kinh tế của sở, ban, ngành mình và địa phương mình.

Trân trọng kính mời quý vị đón xem kêt quả dữ liệu chi tiết của DDCI Hòa Bình.