Hỗ trợ

Để được hỗ trợ thêm về DDCI, xin vui lòng liên lạc với các số điện thoại hoặc email sau:

Các vấn đề liên quan tới khảo sát DDCI (bao gồm khảo sát tại hiện trường và khảo sát trực tuyến):    

   Tổ Khảo sát DDCI Hòa Bình
   Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh Hòa Bình

   Tầng 4, Trung tâm VLXD Hoàng Sơn
   Tổ 1, Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình
   Điện thoại: 0218 6 288 089 
   Email: lienhe@hoidoanhnghiephoabinh.com

Các vấn đề liên quan tới phương pháp luận, quản trị tài khoản cán bộ khảo sát, tài khoản của cán bộ mã hóa, cán bộ nhập liệu, và tài khoản của cán bộ phân tích, khai thác số liệu, kết quả khảo sát:

   Economica Vietnam
   P805, Eurowindow Multicomplex
   27 Trần Duy Hưng, Hà Nội
   Điện thoại: 091 654 8366
   Email: contact@economica.vn